Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Palīdzība ar iestatīšanu
+49 69 173261340
 

Atcelšanas politika un atcelšanas veidlapa

Patērētājiem ir tiesības atsaukt līgumu saskaņā ar turpmāk minētajiem noteikumiem, saskaņā ar kuriem patērētājs ir jebkura fiziska persona, kas noslēdz tiesisku darījumu nolūkā, kurš galvenokārt nav saistīts ne ar tās komercdarbību, ne ar neatkarīgu profesionālo darbību:

A. Atcelšanas politika

Atcelšanas tiesības

Jums ir tiesības atcelt šo līgumu četrpadsmit dienu laikā, nenorādot iemeslu.

Attiecībā uz līgumiem par preču piegādi atcelšanas termiņš ir četrpadsmit dienas no dienas, kad jūs vai jūsu norādīta trešā persona, kas nav pārvadātājs, ir pieņēmusi vai ir pārņēmusi savā valdījumā pēdējās preces.

Attiecībā uz līgumiem par tādu datu piegādi, kas nav uz fiziska datu nesēja un kas ir sagatavoti un pieejami digitālā formātā (digitālais saturs), atcelšanas termiņš ir četrpadsmit dienas no līguma noslēgšanas dienas.

Lai izmantotu savas atteikuma tiesības, jums ir mūs (Wiresoft Ltd. & Co. KG, Opernplatz 14, 60313 Frankfurte pie Mainas, Vācija, tālr.: +49 (0)69 - 173261340, E-Mail:[email protected]) jāinformē par savu lēmumu atteikties no šī līguma, iesniedzot skaidru paziņojumu (piemēram, pa pastu, e-pastu vai faksu). Šim nolūkam varat izmantot pievienoto atteikuma veidlapas paraugu, tomēr tas nav obligāti.

Lai ievērotu atteikuma termiņu, pietiek, ja paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtāt pirms atteikuma termiņa beigām.

Atcelšanas sekas

Ja jūs atkāpjaties no šī līguma, mums nekavējoties, bet ne vēlāk kā četrpadsmit dienu laikā no dienas, kad esam saņēmuši paziņojumu par jūsu atteikšanos no šī līguma, ir jāatmaksā visi no jums saņemtie maksājumi, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka esat izvēlējies piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais lētākais standarta piegādes veids). Šai atmaksai mēs izmantosim tos pašus maksāšanas līdzekļus, kurus jūs izmantojāt sākotnējā darījumā, ja vien ar jums nav skaidri noteikts citādi; nekādā gadījumā par šo atmaksu jums netiks iekasēta maksa.

Attiecībā uz preču piegādes līgumiem mēs varam atteikt atmaksu, kamēr neesam saņēmuši preces atpakaļ vai kamēr neesat iesniedzis pierādījumus, ka esat preces nosūtījis atpakaļ, atkarībā no tā, kurš no šiem gadījumiem iestājas agrāk.

Preces jums ir jāatdod vai jānodod mums bez kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā četrpadsmit dienu laikā no dienas, kad jūs mums paziņojāt par šī līguma atcelšanu. Termiņš ir ievērots, ja jūs nosūtāt preces pirms četrpadsmit dienu termiņa beigām.

Jums ir jāsedz tiešie preču atgriešanas izdevumi.

Jums būs jāmaksā par preču vērtības zudumu tikai tad, ja šis vērtības zudums radies preču apstrādes dēļ, kas nav nepieciešama, lai pārbaudītu preču stāvokli, īpašības un darbību.

Atteikuma tiesību izslēgšana vai priekšlaicīga izbeigšanās

Atteikuma tiesības priekšlaicīgi izbeidzas attiecībā uz līgumiem par audio vai video ierakstu vai datorprogrammatūras piegādi aizzīmogotā iepakojumā, ja pēc piegādes zīmogs ir noņemts.

Atteikuma tiesības izbeidzas priekšlaicīgi attiecībā uz digitālā satura piegādes līgumiem, ja mēs esam uzsākuši līguma izpildi pēc tam, kad esat skaidri piekritis, ka mēs sākam līguma izpildi pirms atteikuma termiņa beigām, un jūs esat mums apstiprinājis, ka zināt, ka zaudējat atteikuma tiesības, piekrītot līguma izpildes uzsākšanai.

Vispārīgi norādījumi par preču atgriešanu

1) Lūdzu, izvairieties no preču bojājumiem un piesārņojuma. Lūdzu, atdodiet mums preces oriģinālajā iepakojumā ar visiem piederumiem un ar visām iepakojuma sastāvdaļām. Ja nepieciešams, izmantojiet aizsargājošu ārējo iepakojumu. Ja jums vairs nav oriģinālā iepakojuma, lūdzu, izmantojiet piemērotu iepakojumu, lai nodrošinātu atbilstošu aizsardzību pret bojājumiem, kas radušies transportēšanas laikā.
2) Lūdzu, neatgrieziet preces mums kravas saņemšanai.
3) Lūdzu, ņemiet vērā, ka iepriekš minētie 1-2 punkti nav priekšnoteikums, lai efektīvi izmantotu atteikuma tiesības.

B. Atcelšanas veidlapa

Ja vēlaties atsaukt līgumu, aizpildiet šo veidlapu un nosūtiet to atpakaļ.

Uz

Wiresoft Ltd. & Co KGOpernplatz 1460313

Frankfurt am MainVācijaE-pasts:

[email protected]Ar šo es/mēs (*) atceļu/atceļam (*) noslēgto līgumu par šādu preču iegādi (*)/šādu pakalpojumu sniegšanu (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Pasūtīts (*) ____________ / saņemts (*) __________________


________________________________________________________Name des/der Verbraucher(s)


________________________________________________________Anschrift des/der Verbraucher(s)

________________________________________________________Patērētāja
(-u)
paraksts
(tikai papīra formātā
)


_________________________Datum

(*) Nevajadzīgo svītrot

Kategorijas