Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Palīdzība ar iestatīšanu
+49 69 173261340
 

Vispārīgie noteikumi un nosacījumi ar informāciju par klientu

Satura rādītājs

 1. Derīguma joma
 2. Līguma noslēgšana
 3. Atteikuma tiesības
 4. Cenas un maksāšanas noteikumi
 5. Piegādes un nosūtīšanas nosacījumi
 6. Digitālā satura izmantošanas tiesību piešķiršana
 7. Licences atslēgu izmantošanas tiesību piešķiršana
 8. Īpašumtiesību saglabāšana
 9. Atbildība par defektiem (garantija)
 10. Reklāmas kuponu izpirkšana
 11. Piemērojamie tiesību akti
 12. Jurisdikcijas vieta
 13. Rīcības kodekss
 14. Alternatīva strīdu izšķiršana

1) Piemērošanas joma

1.1 Šie Wiresoft Ltd. & CO. & CO. KG (turpmāk tekstā - "Pārdevējs"), attiecas uz visiem preču piegādes līgumiem, ko patērētājs vai uzņēmējs (turpmāk tekstā - "Klients") noslēdz ar Pārdevēju attiecībā uz precēm, kuras Pārdevējs piedāvā savā interneta veikalā. Ar šo tiek iebilsts pret Klienta pašu noteikumu un nosacījumu iekļaušanu, ja vien nav panākta cita vienošanās.

1.2 Līgumiem par digitālā satura piegādi attiecīgi piemēro šos noteikumus un nosacījumus, ja vien nav skaidri noteikts citādi.

1.3 Šos Vispārīgos noteikumus un nosacījumus attiecīgi piemēro līgumiem par licences atslēgu piegādi, ja vien nav skaidri noteikts citādi. Šajā kontekstā pārdevējam ir pienākums nodrošināt licences atslēgu viņa aprakstītās programmatūras vai satura izmantošanai, kā arī piešķirt līgumā noteiktās tiesības izmantot attiecīgo programmatūru vai saturu. Klients neiegūst nekādas intelektuālā īpašuma tiesības uz programmatūru vai saturu. Pārdevēja tiešsaistes veikalā sniegtais attiecīgā produkta apraksts ir noteicošais, lai noteiktu programmatūras vai satura kvalitāti.

1.4 Patērētājs šo Vispārīgo darījumu noteikumu izpratnē ir jebkura fiziska persona, kas noslēdz tiesisku darījumu nolūkā, kurš galvenokārt nav saistīts ne ar tās komercdarbību, ne ar neatkarīgu profesionālo darbību. Uzņēmējs šo Vispārīgo darījumu noteikumu izpratnē ir fiziska vai juridiska persona vai juridiska persona vai personālsabiedrība, kas, slēdzot tiesisku darījumu, darbojas, veicot savu komercdarbību vai neatkarīgu profesionālo darbību.

1.5 Digitālais saturs šo Vispārīgo Noteikumu izpratnē ir visi dati, kas nav uz fiziska datu nesēja, kas ir sagatavoti digitālā formā un ko pārdevējs sniedz, piešķirot noteiktas lietošanas tiesības, kuras precīzāk reglamentē šie Vispārīgie Noteikumi.

2) Līguma noslēgšana

2.1 Pārdevēja interneta veikalā iekļautie produktu apraksti nav saistoši piedāvājumi no pārdevēja puses, bet kalpo tam, lai klients varētu iesniegt saistošu piedāvājumu.

2.2 Klients var iesniegt piedāvājumu, izmantojot pārdevēja interneta veikalā integrēto tiešsaistes pasūtījuma veidlapu. Tādējādi pēc izvēlēto preču ievietošanas virtuālajā iepirkumu grozā un elektroniskā pasūtīšanas procesa veikšanas Klients, noklikšķinot uz pogas, kas noslēdz pasūtīšanas procesu, iesniedz juridiski saistošu līguma piedāvājumu attiecībā uz iepirkumu grozā esošajām precēm. Turklāt klients var iesniegt piedāvājumu pārdevējam arī pa faksu, e-pastu, pa pastu vai izmantojot tiešsaistes kontaktformu.

2.3 Pārdevējs var pieņemt klienta piedāvājumu piecu dienu laikā,

Ja pastāv vairākas no iepriekš minētajām alternatīvām, līgumu slēdz tajā brīdī, kad viena no iepriekš minētajām alternatīvām ir pirmā. Piedāvājuma pieņemšanas termiņš sākas nākamajā dienā pēc tam, kad klients nosūta piedāvājumu, un beidzas piektajā dienā pēc piedāvājuma nosūtīšanas. Ja Pārdevējs nepieņem Pircēja piedāvājumu iepriekš minētajā termiņā, tas tiek uzskatīts par piedāvājuma noraidīšanu, kā rezultātā Pircējam vairs nav saistošs viņa nodoma paziņojums.

2.4 Ja tiek izvēlēts PayPal piedāvātais maksājuma veids, maksājums tiks apstrādāts, izmantojot maksājumu pakalpojumu sniedzēja PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (turpmāk tekstā - "PayPal") pakalpojumus, ievērojot PayPal lietošanas noteikumus, kas pieejami https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full vai - ja klientam nav PayPal konta - ievērojot Noteikumus maksājumiem bez PayPal konta, kas pieejami https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Ja klients maksā, izmantojot PayPal piedāvāto maksājumu metodi, ko var izvēlēties tiešsaistes pasūtīšanas procesā, pārdevējs jau paziņo, ka piekrīt klienta piedāvājumam brīdī, kad klients noklikšķina uz pogas, kas noslēdz pasūtīšanas procesu.

2.5 Ja tiek izvēlēta maksājuma metode "Amazon Maksājumi", maksājums tiks apstrādāts, izmantojot maksājumu pakalpojumu sniedzēju Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (turpmāk tekstā - "Amazon"), saskaņā ar Amazon Payments Europe Lietotāja līgumu, ar kuru var iepazīties https://payments.amazon.de/help/201751590. Ja klients tiešsaistes pasūtīšanas procesa laikā kā maksājuma metodi izvēlas "Amazon Maksājumi", viņš arī izdara maksājuma rīkojumu Amazon, noklikšķinot uz pogas, kas noslēdz pasūtīšanas procesu. Šajā gadījumā pārdevējs jau paziņo, ka pieņem klienta piedāvājumu brīdī, kad klients uzsāk maksājuma procesu, noklikšķinot uz pogas, kas noslēdz pasūtīšanas procesu.

2.6 Ja piedāvājums tiek izteikts, izmantojot Pārdevēja tiešsaistes pasūtījuma veidlapu, līguma tekstu Pārdevējs saglabās pēc līguma noslēgšanas un nosūtīs Klientam teksta veidā (piemēram, pa e-pastu, faksu vai vēstuli) pēc tam, kad Klients būs nosūtījis savu pasūtījumu. Pārdevējs nedrīkst padarīt līguma tekstu pieejamu ārpus šīs informācijas. Ja klients pirms pasūtījuma nosūtīšanas ir izveidojis lietotāja kontu pārdevēja tiešsaistes veikalā, pasūtījuma dati tiks arhivēti pārdevēja tīmekļa vietnē, un klients tiem varēs piekļūt bez maksas, izmantojot savu ar paroli aizsargāto lietotāja kontu, norādot attiecīgos pieteikšanās datus.

2.7 Pirms saistoša pasūtījuma veikšanas, izmantojot Pārdevēja tiešsaistes pasūtījuma veidlapu, Klients var identificēt iespējamās ievades kļūdas, rūpīgi izlasot ekrānā redzamo informāciju. Efektīvs tehniskais līdzeklis, lai labāk atpazītu ievades kļūdas, var būt pārlūkprogrammas paplašināšanas funkcija, ar kuras palīdzību tiek palielināts ekrānā redzamais attēls. Elektroniskā pasūtīšanas procesa laikā klients var labot savus ierakstus, izmantojot parastās tastatūras un peles funkcijas, līdz viņš noklikšķina uz pogas, kas noslēdz pasūtīšanas procesu.

2.8 Līguma noslēgšanai ir pieejamas vācu un angļu valodas.

2.9 Pasūtījumu apstrāde un saziņa parasti notiek, izmantojot e-pastu un automatizētu pasūtījumu apstrādi. Klientam ir jāpārliecinās, ka pasūtījuma apstrādei norādītā e-pasta adrese ir pareiza, lai pārdevēja nosūtītos e-pastus varētu saņemt no šīs adreses. Jo īpaši, izmantojot SPAM filtrus, klientam ir jānodrošina, lai visi e-pasti, ko sūta pārdevējs vai trešās personas, kuras pārdevējs ir pilnvarojis apstrādāt pasūtījumu, varētu tikt piegādāti.

3) Atteikuma tiesības

3.1 Patērētājiem parasti ir tiesības atsaukt līgumu.

3.2 Papildu informāciju par atteikuma tiesībām var atrast pārdevēja atteikuma noteikumos.

4) Cenas un maksāšanas noteikumi

4.1 Ja vien Pārdevēja produkta aprakstā nav norādīts citādi, norādītās cenas ir kopējās cenas, kas ietver likumā noteikto pievienotās vērtības nodokli. Jebkuras papildu piegādes un nosūtīšanas izmaksas ir norādītas atsevišķi attiecīgā produkta aprakstā.

4.2 Piegādājot preces uz valstīm ārpus Eiropas Savienības, atsevišķos gadījumos var rasties papildu izmaksas, par kurām Pārdevējs nav atbildīgs un kuras sedz Klients. Tās ir, piemēram, kredītiestāžu izmaksas par naudas pārvedumiem (piemēram, pārvedumu komisijas maksas, valūtas maiņas kursa komisijas maksas) vai ievedmuitas nodevas vai nodokļi (piemēram, muitas nodevas). Šādas izmaksas var rasties arī saistībā ar naudas līdzekļu pārskaitījumu, ja piegāde netiek veikta uz valsti ārpus Eiropas Savienības, bet klients veic maksājumu no valsts ārpus Eiropas Savienības.

4.3 Par maksājuma iespēju(-ām) pircējs tiks informēts pārdevēja tiešsaistes veikalā.

4.4 Ja ir panākta vienošanās par priekšapmaksu ar bankas pārskaitījumu, maksājums ir jāveic uzreiz pēc līguma noslēgšanas, ja vien puses nav vienojušās par vēlāku maksājuma termiņu.

4.5 Ja tiek izvēlēta maksājuma metode "SOFORT", maksājums tiks apstrādāts, izmantojot maksājumu pakalpojumu sniedzēju SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Minhene (turpmāk tekstā - "SOFORT"). Lai varētu apmaksāt rēķina summu, izmantojot "SOFORT", klientam ir jābūt internetbankas kontam, kas ir aktivizēts dalībai "SOFORT", maksājuma procesā attiecīgi jāidentificē sevi un jāapstiprina maksājuma norādījums "SOFORT". "SOFORT" tūlīt pēc tam veiks maksājuma darījumu un debetēs klienta bankas kontu. Sīkāku informāciju par maksāšanas metodi "SOFORT" klients var atrast internetā https://www.klarna.com/sofort/ .

4.6 Ja tiek izvēlēta maksājumu metode, kas tiek piedāvāta, izmantojot maksājumu pakalpojumu "Unzer", maksājums tiek apstrādāts, izmantojot maksājumu pakalpojumu sniedzēju Unzer Luxembourg S.A. société anonyme., 1, Place du Marché, L-6755 Grevenmacher, Luxembourg (turpmāk tekstā - "Unzer"). Par atsevišķiem Unzer piedāvātajiem maksāšanas veidiem klients tiek informēts pārdevēja tiešsaistes veikalā. Maksājumu apstrādei Unzer var izmantot citus maksājumu pakalpojumus, kuriem var tikt piemēroti īpaši maksājumu nosacījumi, par kuriem klients var tikt informēts atsevišķi. Papildu informācija par "Unzer" ir pieejama internetā https://www.unzer.com/ .

4.7 Ja ir izvēlēts maksājuma veids "pirkums uz kontu" (tikai korporatīvajiem klientiem), pirkuma cena ir jāsamaksā pēc preču piegādes un rēķina izrakstīšanas. Šādā gadījumā pirkuma cena ir samaksājama 10 (desmit) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas bez atskaitījumiem, ja vien nav panākta cita vienošanās. Pārdevējs patur tiesības piedāvāt maksājuma veidu "pirkums uz kontu" tikai līdz noteiktam pasūtījuma apjomam un atteikties no šī maksājuma veida, ja noteiktais pasūtījuma apjoms tiek pārsniegts. Šādā gadījumā pārdevējs informēs pircēju par attiecīgo maksājuma ierobežojumu viņa maksājumu informācijā interneta veikalā. Pārdevējs arī patur tiesības veikt kredīta pārbaudi, izvēloties maksājuma veidu pirkums uz kontu, un noraidīt šo maksājuma veidu, ja kredīta pārbaude ir negatīva.

4.8 Ja ir izvēlēts maksājuma veids "PayPal tiešā debeta maksājums", PayPal iekasē rēķina summu no klienta bankas konta pēc SEPA tiešā debeta mandāta izsniegšanas, bet ne ātrāk kā pēc tam, kad ir beidzies iepriekšēja paziņojuma termiņš pārdevēja vārdā. Iepriekšējs paziņojums ir jebkurš paziņojums (piemēram, rēķins, polise, līgums) klientam, kurā paziņots par debetēšanu, izmantojot SEPA tiešo debetu. Ja tiešā debeta maksājums netiek izpildīts nepietiekamu līdzekļu dēļ kontā vai nepareizu bankas datu norādīšanas dēļ, vai ja klients iebilst pret tiešā debeta maksājumu, lai gan viņam nav tiesību to darīt, klients sedz izmaksas, kas attiecīgajai kredītiestādei radušās saistībā ar debeta maksājuma atmaksu, ja viņš ir par to atbildīgs.

5) Piegādes un nosūtīšanas nosacījumi

5.1 Preču piegāde tiek veikta, nosūtot tās uz klienta norādīto piegādes adresi, ja vien nav panākta cita vienošanās. Apstrādājot darījumu, noteicošā ir pārdevēja pasūtījuma apstrādē norādītā piegādes adrese.

5.2 Ja preču piegāde nenotiek tādu iemeslu dēļ, par kuriem atbildīgs ir Pircējs, Pircējs sedz pamatotas izmaksas, kas Pārdevējam radušās šī iemesla dēļ. Tas neattiecas uz atpakaļnosūtīšanas izmaksām, ja klients faktiski izmanto savas tiesības atsaukt līgumu. Gadījumā, ja klients faktiski izmanto savas tiesības atsaukt līgumu, uz preču atpakaļnosūtīšanas izmaksām attiecas noteikumi, kas ietverti pārdevēja norādījumos par atsaukšanu.

5.3 Loģistikas apsvērumu dēļ nav iespējama pašvākšana.

5.4 Digitālais saturs tiek atstāts klientam tikai elektroniskā formā, kā norādīts turpmāk:

5.5 Licences atslēgas tiek atstātas klientam šādi:

6) Digitālā satura izmantošanas tiesību piešķiršana

6.1 Ja no pārdevēja interneta veikala apraksta neizriet nekas cits, pārdevējs piešķir klientam neekskluzīvas, vietēji un laikā neierobežotas tiesības izmantot nodoto saturu privātām, kā arī uzņēmējdarbības vajadzībām.

6.2 Satura nodošana trešajām personām vai kopiju izveide trešajām personām ārpus šo VDN darbības jomas nav atļauta, ja vien pārdevējs nav piekritis līgumā noteiktās licences nodošanai trešajai personai.

6.3 Tiesību piešķiršana stājas spēkā tikai tad, kad klients ir pilnībā samaksājis līgumā paredzēto atlīdzību. Pārdevējs var provizoriski atļaut izmantot līguma saturu arī pirms šī brīža. Šāda pagaidu atļauja nav tiesību nodošana.

7) Licences atslēgu lietošanas tiesību piešķiršana

7.1 Sniegtā licences atslēga dod klientam tiesības izmantot programmatūru vai saturu, kas redzams no attiecīgā produkta apraksta, tajā aprakstītajā apjomā.

7.2 Tiesību piešķiršana stājas spēkā tikai tad, kad klients ir pilnībā samaksājis pienākošos atlīdzību.

8) Īpašumtiesību saglabāšana

Ja pārdevējs veic avansa maksājumus, viņš saglabā īpašumtiesības uz piegādātajām precēm līdz pilnīgai pirkuma cenas samaksai.

9) Atbildība par defektiem (garantija)

9.1 Ja iegādātajai precei ir defekts, tiek piemēroti noteikumi par likumā noteikto atbildību par defektiem.

9.2 Atkāpjoties no iepriekš minētā, lietotām precēm piemēro šādus noteikumus: Prasības par defektiem tiek izslēgtas, ja defekts rodas tikai pēc viena gada no preču piegādes. Par defektiem, kas radušies viena gada laikā pēc preču piegādes, var iesniegt prasību likumā noteiktajā noilguma termiņā. Tomēr atbildības termiņa samazināšana līdz vienam gadam neattiecas uz

9.3 Klients tiek aicināts iesniegt sūdzību par piegādātajām precēm ar acīmredzamiem transporta bojājumiem preču piegādātājam un informēt par to pārdevēju. Ja klients to neievēro, tas neietekmē viņa juridiskās vai līgumā paredzētās prasības par defektiem.

10) Reklāmas kuponu izpirkšana

10.1 Kuponus, kurus pārdevējs izsniedz bez maksas kā daļu no akcijām ar noteiktu derīguma termiņu un kurus klients nevar iegādāties (turpmāk tekstā - "akcijas kuponi"), var izmantot tikai pārdevēja interneta veikalā un tikai noteiktajā periodā.

10.2 Atsevišķi produkti var tikt izslēgti no akcijas kupona, ja no akcijas kupona satura izriet attiecīgs ierobežojums.

10.3 Reklāmas kuponus var izmantot tikai pirms pasūtījuma procesa pabeigšanas. Vēlāka ieskaita veikšana nav iespējama.

10.4 Vienā pasūtījumā var izmantot tikai vienu akcijas kuponu.

10.5 Preču vērtībai jābūt vismaz vienādai ar akcijas kupona summu. Pārdevējs neatmaksā atlikušo kredīta summu.

10.6 Ja akcijas kupona vērtība nav pietiekama, lai segtu pasūtījumu, starpības segšanai var izvēlēties kādu no pārdevēja piedāvātajiem maksājumu veidiem.

10.7 Akcijas kupona kredīta atlikums netiek izmaksāts naudā, un par to netiek saņemti procenti.

10.8 Akcijas kupons netiek atmaksāts, ja klients atgriež preces, par kurām pilnībā vai daļēji samaksāts ar akcijas kuponu, savu likumā noteikto atsaukšanas tiesību ietvaros.

10.9 Reklāmas kupons ir nododams tālāk. Pārdevējs var veikt maksājumu ar atbrīvojošu spēku attiecīgajam īpašniekam, kas realizē akcijas kuponu Pārdevēja tiešsaistes veikalā. Tas neattiecas uz gadījumiem, kad Pārdevējs zina vai rupjas neuzmanības dēļ nezina par attiecīgā īpašnieka neatbilstību, tiesībnespēju vai pārstāvja pilnvaru trūkumu.

11) Piemērojamie tiesību akti

Visas pušu tiesiskās attiecības reglamentē Vācijas Federatīvās Republikas tiesību akti, izņemot tiesību aktus par kustamu preču starptautisko pārdošanu. Patērētāju gadījumā šo tiesību aktu izvēli piemēro tikai tiktāl, ciktāl piešķirtā aizsardzība nav atcelta ar tās valsts tiesību aktu imperatīvajiem noteikumiem, kurā ir patērētāja pastāvīgā dzīvesvieta.

12) Jurisdikcijas vieta

Ja klients ir komersants, publisko tiesību juridiska persona vai publisko tiesību īpašs fonds, kura juridiskā adrese ir Vācijas Federatīvās Republikas teritorijā, ekskluzīvā jurisdikcija visos strīdos, kas izriet no šī līguma, ir pārdevēja uzņēmējdarbības vieta. Ja klienta domicils ir ārpus Vācijas Federatīvās Republikas teritorijas, pārdevēja uzņēmējdarbības vieta ir ekskluzīvā jurisdikcija visos strīdos, kas izriet no šī līguma, ja līgumu vai no līguma izrietošās prasības var attiecināt uz klienta profesionālo vai komercdarbību. Tomēr iepriekš minētajos gadījumos Pārdevējs jebkurā gadījumā ir tiesīgs vērsties tiesā pēc Pircēja atrašanās vietas.

13) Rīcības kodekss

14) Alternatīva strīdu izšķiršana

14.1 ES Komisija nodrošina platformu strīdu izšķiršanai tiešsaistē internetā, izmantojot šādu saiti: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Šī platforma kalpo kā kontaktpunkts ārpustiesas strīdu izšķiršanai, kas izriet no tiešsaistes pirkuma vai pakalpojumu līgumiem, kuros iesaistīts patērētājs.

14.2 Pārdevējam nav ne pienākuma, ne vēlmes piedalīties strīdu izšķiršanas procedūrā patērētāju šķīrējtiesā.

Kategorijas